ICiMB

ICiMB jest jednostką naukowo-badawczą i wdrożeniową pokrywającą swoim obszarem działania wszystkie dziedziny nauki i przemysłu związane z przetwórstwem surowców niemetalicznych, technologią produkcji materiałów ceramicznych i szkła, materiałów ogniotrwałych, mineralnych materiałów budowlanych, spoiw mineralnych oraz wyrobów betonowych.

ICiMB Odział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu planował otwarcie jednego z najnowocześniejszych laboratorium w Polsce (7 specjalistycznych pracowni, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt). Po naszej stronie był kontakt z mediami, opracowanie i rozsyłka informacji prasowych, organizacja konferencji prasowej, monitoring mediów, dokumentacja fotograficzna wydarzenia oraz opracowanie pakietu materiałów dodatkowych do wykorzystania podczas oficjalnego otwarcia (ścianka reklamowa, trybunka, zestaw rollupów, katalog, broszura i zestaw gadżetów).

Odwiedź: www.icimb.pl